Energy ECO full inverter warmtepompen

Topper voor een vriendelijke prijs

Hoge COP

Laag geluidsniveau

Glazen LCD display

Werkzaam vanaf -2ºC

De full inverter warmtepomp is voorzien van de allernieuwste techniek op het gebied van warmtepompen, compressoren en ventilatoren in combinatie met de laatste nieuwe intelligente regeltechnieken. De full inverter warmtepomp combineert intelligente software met een continu en optimaal rendement. De full inverter warmtepomp regelt het warmtevermogen tussen 25% en 100% automatisch, afhankelijk van de vraag van het zwembadwater.

Full inverter regeling.

De full inverter warmtepomp regeling werkt volledig traploos tussen 25 en 95 Hz. Het optimale toerental van de compressor en ventilator wordt bepaald door de afwijking t.o.v. de gevraagde tem- peratuur. Hoe groter de afwijking hoe ho- ger het geleverde vermogen.

De Energy ECO full inverter warmtepomp zal trachten met een zo laag mogelijk toerental van de compressor (en dus een zo laag mogelijk elektrisch verbruik) het zwembad op temperatuur te houden.

In deze situatie is het rendement van de warmtepomp het hoogst en de geluidsproductie het laagst.

De ideale situatie.

Zeer hoog rendement.

De Energy ECO full inverter warmtepomp is voorzien van een unieke, lineaire regeling. Door deze lineaire, traploze regeling, van de compressor tussen 25 en 95 Hz zijn rendementen (COP) te behalen tot 12! Dat wil zeggen dat de warmtepomp een opgenomen vermogen heeft van 1 kW elektriciteit en een afgegeven vermogen aan het zwembadwater van max. 12 kW aan warmte.

Laag geluidsniveau!

Doordat de full inverter warmtepomp zelden op 100 % van zijn vermogen draait ligt het geluidsni- veau van deze traploos geregelde full inverter warmtepomp, zeer laag.

Voor de nacht situatie kan het geluids- niveau middels de silence mode worden teruggebracht tot wel 28 dB(A). Hetzelfde geluidsniveau als fluisteren.

De Energy ECO biedt u:

  • Verwarmen van uw zwembad met economisch gezien het hoogste rendement in de markt
  • Een zeer lage geluidsproductie, voorzien van een “silent mode“
  • Zeer gebruiksvriendelijke High Tech besturing via gebruiksvriendelijke controller
  • Kwalitatief een zeer hoogwaardig product
  • Regelbaar tussen 25 en 100 % met een full inverter regeling

Technische specificaties

Downloads